woensdag 13 maart 2013

Woonakkoord


Door de economische crisis verkeert de woningmarkt in zwaar weer. Dit geldt zowel voor de huur- als koopmarkt. Het consumentenvertrouwen is laag en verhuizen wordt niet gedaan. De bouw heeft te maken met een forse teruggang in productie en daarmee werkgelegenheid. De woningmarkt is tegelijkertijd een markt die hervorming vraagt, aan de huur- en aan de koopkant.
Het kabinet heeft met D66, de ChristenUnie, de SGP en de coalitiepartijen overeenstemming bereikt over de aanpak van de problemen op de woningmarkt, door een samenhangend pakket van afspraken te maken. Met dit pakket geven betrokken partijen deels invulling aan de afspraken uit het regeerakkoord, maar op onderdelen worden deze afspraken geamendeerd.
Het woonakkoord kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw hypotheek. Boudesteyn & Partners heeft daarom de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet. Uw vaste adviseur weet wat er bij u speelt. Dat is voor u een prettig voordeel, omdat financiële producten vaak een lange looptijd hebben. Mochten er daarom vragen ontstaan over de gevolgen van het woonakkoord voor uw situatie, dan staan wij u graag te woord.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
1. Het aanjagen van (duurzame) investeringen
Er komt een fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving van € 150 miljoen, aan te vullen met middelen vanuit de markt, zodat een totale investeringsimpuls van 600 miljoen wordt bereikt. De BTW op verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw wordt per 1 maart voor 1 jaar verlaagd naar 6%.
2. Een evenwichtige aanpak op de huurmarkt
Gekozen wordt voor een evenwichtige aanpak op de huurmarkt. Het beleid blijft erop gericht om sociale huurwoningen beschikbaar te laten komen aan die mensen voor wie de woningen bedoeld zijn. De scheefheid wordt met inkomensafhankelijke huurverhogingen bestreden, maar de maximale  huurverhogingen worden lager. De maximale huur blijft gebaseerd op het woningwaarderingstelsel, ook voor huishoudinkomens boven de € 43.000,-, in tegenstelling tot het gestelde in het Regeerakkoord.
3. Meer ruimte voor kopers
Het volledig en annuitair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Wel komt er de mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning. Tevens wordt het mogelijk gemaakt dat bank en klant afspraken maken over de aflossingstermijn van de tweede lening. Hierdoor kan de looptijd worden verlengd naar bijvoorbeeld 35 jaar. De rente over de tweede lening kan niet worden afgetrokken van de belastingen. Dit betekent dat in de eerste jaren de maandlasten lager uitvallen. Over de gehele periode zijn de kosten echter hoger wanneer de consument voor dit product kiest.
4. Zorg voor kwetsbare groepen op de woningmarkt
Kwetsbare groepen op de huurmarkt worden ontzien. Voor onzelfstandige eenheden voor ouderen en studenten hoeft geen bijdrage geleverd te worden aan de verhuurderheffing. Voor groepen van gehandicapten en chronisch zieken (nader door de minister aan te wijzen) komt er een hardheidsclausule waardoor uitzonderingen mogelijk zijn op de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Deze mensen kunnen vaak niet verhuizen en dat is ook niet gewenst gezien de voorzieningen die in hun woning zijn getroffen. Ook biedt dit meer mogelijkheden voor mantelzorg. Huurders met lage inkomens die huurtoeslag ontvangen, worden gecompenseerd voor de stijging van de huren.
5. De BTW voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw wordt per 1 maart en voor 1 jaar verlaagd (tot 1 maart 2014)  naar 6%.

Heeft het woonakkoord gevolgen voor uw situatie? Laat u voorlichten door uw adviseur en bel daarom 038 - 385 93 93 of mail naar:info@boudesteyn.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten